Herfstnota 2019

4.1 Autonome ontwikkelingen

4.1.9 Overige eigen middelen

Nadere toelichting op (bedragen > € 20.000):

Dividenduitkeringen

De dividenduitkeringen over 2018 die in 2019 worden uitbetaald, vallen beduidend lager uit dan de ramingen. Vooral de uitkering van Vitens valt aanzienlijk lager uit.

Saldo overige verschillen (< € 20.000)