Herfstnota 2019

4.1 Autonome ontwikkelingen

4.1.4 Welzijn en educatie

Nadere toelichting op (bedragen > € 20.000):

Aanpassing huisvesting onderwijs (ingeboekte kap.lasten Drom.)

De geraamde kapitaallasten van de uitgestelde nieuwbouw van basisschool De Dromedaris           (€ 177.000 V) is verwijderd uit 2019. De stelpost niet in te delen rente van € 194.000 (N) is dan ook afgeboekt.

Huurkosten sportterreinen (ivm wetswijziging btw)

Vanaf 1 januari 2019 is de wet van de BTW-sportvrijstelling verruimt. Daardoor vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet winst-beogende exploitanten. De financiële afspraken tussen de gemeente en de sportstichtingen zijn hierdoor achterhaald en niet meer relevant.

Sport huur accommodatie

Vanaf 1 januari 2019 is de wet van de BTW-sportvrijstelling verruimt. Daardoor vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet winst-beogende exploitanten. De financiële afspraken tussen de gemeente en de sportstichtingen zijn hierdoor achterhaald en niet meer relevant.

Aanbesteding groen

De groenaanbesteding is doorgeschoven naar 2020 en is opgenomen in de begroting. Voor 2019 valt dit budget vrij.

Vervanging groen  (dubbel geraamd)

De aanwezige reserve "vervanging groen" is in 2018 opgevoerd bij het toen beschikbare budget. Abusievelijk is dit bedrag ook meegenomen bij de vaststelling van de reserve budgetoverheveling ten tijde van de jaarstukken 2018. Eenmaal kan dit bedrag vrijvallen in 2019.