Herfstnota 2019

4.2 Besluiten

Er zijn geen eerdere raadsvoorstellen (besluiten) die we in deze Herfstnota moeten verwerken.

Tabel 4.2: besluiten

in € (+ =baat, voordeel/- =last, nadeel) / Afwijkingen van € 20.000

2019

2020

2021

2022

2023

Niet van toepassing

Totaal besluiten

0

0

0

0

0

ga terug