Herfstnota 2019

2.2 Overzicht stand van zaken lopende dossiers

Integraal Huisvesting Plan/Dromedaris
In de raadsvergadering van 24 september 2019 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2019-2035 vastgesteld. De financiële consequenties van het IHP worden meegenomen bij de eerst volgende bestuursrapportage.

ga terug