Herfstnota 2019

1.1 Leeswijzer

Leeswijzer

Afkorting

Verklaring

+

Een positief bedrag moet gelezen worden als een baat, vermeerdering en als voordeel

-

Een negatief bedrag moet gelezen worden als een last, vermindering en als nadeel

ga terug