Herfstnota 2019

5.2 Totale mutaties 2019

In onderstaand overzicht worden alle verwerkte begrotingswijzigingen van 2019 weergegeven.

Tabel 5.2 Totaal begrotingswijzigingen 2019

in € (+ =baat, voordeel/- =last, nadeel)

Primair

Dekk.voorstel

Adm.wijz.

Afval/riool

Herftnota'18

Programma's:

begr. 2019

1e wz.2019

2e wz.2019

3e wz.2019

4e wz.2019

1.Werk en Inkomen

-5.752.769

100.000

2.Jeugd

-7.219.485

184.177

3.Maatschappelijke ondersteuning

-8.320.777

-116.204

4.Welzijn en educatie

-5.789.581

25.573

5.Omgeving

-2.665.514

220.900

-84.535

39.308

6.Openbare orde en veiligheid

-1.598.048

7.Bestuur en alg.ondersteuning

24.537.757

-70.288

-101.000

8.Onroerende zaakbelasting

7.515.963

-115.000

9.Overige eigen middelen

696.900

Saldo baten/lasten

1.404.446

105.900

0

-154.823

131.854

9.Overige eigen middelen

-Mutaties reserves

-1.353.824

-105.900

182.011

7.Bestuur en alg.ondersteuning

*)

-Geraamd resultaat

50.622

0

0

27.188

131.854

Tabel 5.2 Totaal begrotingswijzigingen 2019 --VERVOLG --

in € (+ =baat, voordeel/- =last, nadeel)

Zomernota

totaal t/m

Resultaat '18

Herfstnota

totaal t/m

Programma's:

5e wz.2019

Zomernota

6e wz.2019

7e wz.2019

Herfstnota

1.Werk en Inkomen

135.000

-5.517.769

-38.500

595.431

-4.960.838

2.Jeugd

730.383

-6.304.925

-90.000

-402.755

-6.797.680

3.Maatschappelijke ondersteuning

209.131

-8.227.850

-62.539

-8.290.389

4.Welzijn en educatie

73.000

-5.691.008

-704.578

480.891

-5.914.695

5.Omgeving

-48.423

-2.538.264

-1.099.021

216.063

-3.421.222

6.Openbare orde en veiligheid

-54.000

-1.652.048

56.900

-1.595.148

7.Bestuur en alg.ondersteuning

-25.567

24.340.902

-389.559

247.385

24.198.728

8.Onroerende zaakbelasting

7.400.963

7.400.963

9.Overige eigen middelen

0

696.900

-151.939

34.657

579.618

Saldo baten/lasten

1.019.524

2.506.901

-2.473.597

1.166.033

1.199.337

9.Overige eigen middelen

-Mutaties reserves

-41.000

-1.318.713

2.473.597

-84.928

1.069.956

7.Bestuur en alg.ondersteuning

-Geraamd resultaat

978.524

1.188.188

0

1.081.105

2.269.293

*) 2e begrotingswijziging betreft enkel mutaties/correcties binnen de vastgestelde programma's

ga terug