Herfstnota 2019

3.1 Uitgangspunt

In de raadsvergadering van 25 juni heeft de gemeenteraad van Beuningen de Zomernota 2019 vastgesteld. Hieronder is uiteengezet het financiële resultaat na vaststelling van de Zomernota.

Tabel 3.1 Uitgangspunt

in € (+ =baat, voordeel/- =last, nadeel)

2019

2020

2021

2022

2023

Geraamd resultaat meerjarenbegroting 2019-2023

51.000

-312.000

3.000

208.000

208.000

Amendement begroting 2019-2023:

Verlaging OZB

-115.000

-118.000

-120.000

-122.000

-124.000

Dekking uit de reserve revitalisering De Sluis

115.000

Herfstnota 2018

132.000

49.000

-11.000

-11.000

-11.000

Stand primitieve meerjarenbegroting 2019-2023

183.000

-381.000

-128.000

75.000

73.000

Zomernota 2019/Kadernota 2020

1.005.000

588.000

897.000

1.140.000

1.150.000

Meerjarenbegroting 2020

677.000

713.000

4.000

965.000

Verwacht resultaat voor Herfstnota 2019

1.188.000

884.000

1.482.000

1.219.000

2.188.000

ga terug