Herfstnota 2019

4.4 Kapitaallasten

In onderstaand overzicht hebben wij de totale kapitaallasten (rente en afschrijving) opgenomen.

Tabel 4.4: Kapitaallasten

in € (+ =baat, voordeel/- =last, nadeel) / Afwijkingen van € 20.000

Zomernota 2019

Wijziging Herfstnota 2019

Nieuwe raming 2019

2020

2021

2022

2023

Rente

-3.190.000

53.000

-3.137.000

-2.276.000

-2.583.000

-2.441.000

-2.496.000

Afschrijving

-2.239.000

215.000

-2.024.000

-2.116.000

-2.235.000

-2.371.000

-2.488.000

Totaal verwachte kapitaallasten

-5.429.000

268.000

-5.161.000

-4.392.000

-4.818.000

-4.812.000

-4.984.000

De wijziging in de Herfstnota 2019 betreffen:

Kapitaallasten voetbalcomplexen (groen)

32.000

(1)

Kapitaallasten speelterreinen

65.000

(2)

Kapitaallasten wegen

31.000

(3)

Kapitaallasten NUON

62.000

(4)

Kapitaallasten hypotheken

21.000

(5)

Kapitaallasten traktie

60.000

(6)

Overige kleine aanpassingen (< € 20.000)

-3.000

268.000

Toelichting op de wijzigingen in de kapitaallasten is:               
(1) Uitstel van vervanging kunstgrasvelden leidt tot lagere kapitaallasten.      
(2) De geplande uitvoering speelruimteplannen 2013-2018 is uitgesteld naar 2019 e.v..
(3) Uitstel van aanleg wegen leidt tot lagere kapitaallasten.               
(4) De rente over de geldlening NUON wordt nu met de omslagrente berekend.   
(5) Aflossing van verstrekte hypotheken leidt tot lagere rentelasten.         
(6) De geplande investeringen in traktiemiddelen (vanaf 2016) is uitgesteld naar 2019.               

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de nog lopende investeringswerken en de uitgaven per 1 oktober 2019.

In deze Herfstnota is de invloed van de (niet)-realisatie van de investeringen op de kapitaallasten van de komende jaren niet verwerkt.

Tabel 4.4.1: Geplande investeringen 2019

in € (+ =baat, voordeel/- =last, nadeel)

Beschikbaar 2019 (restant-) krediet

Realisatie t/m okt 2019

Restant krediet

Verwacht realisatie- jaar

vv Roda Boshof, restant middelen

-54.000

-48.000

-6.000

vv WVW Weurt, kunstgras trainingsveld

-200.000

-200.000

0

TV Ewijk baan 1+2, toplaag kunstgras

-52.000

-45.000

-7.000

TV Ewijk baan 3+4, toplaag kunstgras

-52.000

-45.000

-7.000

Koffieautomaten/chillers

-25.963

-25.963

2019/2020

Tijdregistratiesysteem

-10.000

-10.000

Rioolstelsel Weurt, leidingen

-596.370

-4.000

-592.370

2020

Beuningen, overstorten

-27.048

-27.000

-48

Vervanging riool Jonkerstraat

-302.835

-302.835

HWA afkoppelen Geradtslaan/Houtduiflaan

-330.000

-330.000

BBB 4* E/M Claudiusl/Stold/Pottenb/Wilh

-391.675

-46.000

-345.675

Winssen HWA Leegstraat

-700.000

-700.000

Winssen maatregelen BRP Kennedysingel

-410.575

-146.000

-264.575

Ewijk maatregelen BRP relining

-197.654

-197.654

Ewijk maatregelen BRP retentievijver

-197.599

-197.599

Ewijk maatregelen Den Elt

-219.713

-219.713

Ewijk maatregelen BRP retentievijver

-88.918

-5.000

-83.918

HWA Tempelstraat/Heemstraweg/Alde Steeg

-44.205

-11.000

-33.205

Vervanging minigemalen 2019-2020

-130.000

-11.000

-119.000

Klimaatscan

-30.000

-30.000

Beuningen relinen obv OP

-214.000

-214.000

Vervanging hoofdgemaal 2019

-40.000

-40.000

Vervanging minigemalen 2019-2020

-130.000

-130.000

Baggeren 2019

-400.000

-400.000

2019/2020

Operationele plannen vGRP 2017-2022

-121.117

-121.117

Herinrichting Houtduiflaan

-506.000

-3.000

-503.000

voorbereiding

Beuningen Centrum Oost

-50.000

-50.000

Vervanging Renault 96-VBJ-2

-50.000

-50.000

uitgesteld

Vervanging VW Transporter 45-BX-HD

-36.000

-36.000

uitgesteld

DAF BX-FT-99 klachtenteam

-94.500

-94.500

uitgesteld

Fiat 6-VFS-59 gebouwenbeheer

-47.315

-47.315

uitgesteld

Renault Traffic 62-VKS-4 landmeten

-31.000

-31.000

uitgesteld

VW Crafter 59-VFB-4 reiniging

-52.500

-52.500

uitgesteld

Fiat Doblo 7-VDX-97 handhavers

-22.000

-22.000

uitgesteld

Speelruimteplan, uitvoering 2013

-129.468

Speelruimteplan, uitvoering 2014

-144.565

Speelruimteplan, uitvoering 2015

-64.000

-326.000

-167.199

In

Speelruimteplan, uitvoering 2016

-51.000

uitvoering

Speelruimteplan, uitvoering 2017

-95.406

Speelruimteplan, uitvoering 2018

-8.760

Totaal geplande investeringen 2019

-6.348.186

-917.000

-5.431.186

ga terug