Herfstnota 2019

4.6 Gemeentefonds

Gemeentefonds (in €;+=voordeel/-=nadeel)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Uitkering gemeentefonds septembercirculaire 2019

31.852.000

33.480.000

34.583.000

35.383.000

35.501.000

36.232.000

Verantwoord volgens Zomernota 2019

31.718.000

32.893.000

Verantwoord volgens de meicirculaire 2019

34.243.000

34.633.000

34.656.000

35.437.000

Toename uitkering gemeentefonds

134.000

587.000

340.000

750.000

845.000

795.000

Voor het begrotingsjaar 2019 wordt in deze Herfstnota zowel de Mei- als de Septembercirculaire 2019 verwerkt.            
De toename van de uitkering gemeentefonds is per circulaire:        

Meicirculaire

658.000

Septembercirculaire

-71.000

Totaal toename

587.000

De toename van de uitkering gemeentefonds 2018 komt ten gunste van het begrotingsjaar 2019.               

Toelichting toename (in €;+=voordeel/-=nadeel)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Verhoging/verlaging uitkeringsfactor

0

-19

13

29

33

44

Aanpassing uitgavenmaatstaven/uf

14.000

603.000

322.000

732.000

829.000

778.000

Vrijval drempel BCF-plafond

120.000

Inkomstenmaatstaven

-119.000

Integratie- en decentralisatieuitkeringen

Gezond in de Stad

4.000

Bonus Beschut werken

3.000

Maatschappelijke begeleiding

36.000

Sportakkoorden

15.000

3 d's sociaal domein

Participatie

30.000

17.000

17.000

16.000

17.000

Voogdij/18+

13.000

Totaal toename

134.000

587.000

339.000

749.000

845.000

795.000

Overzicht opbouw uitkering gemeentefonds

Gemeentefonds (in €;+=voordeel/-=nadeel)

2019

2020

2021

2022

2023

Uitkeringsfactor

1,548

1,619

1,661

1,696

1,735

Algemene uitkering (incl. uitkeringsfactor)

32.582.000

34.077.000

35.245.000

35.693.000

36.659.000

Inkomstenmaatstaven

-2.840.000

-2.882.000

-2.920.000

-2.959.000

-2.998.000

Overige uitkeringen

29.000

32.000

32.000

32.000

32.000

Intergratie- en decentralisatieuitkeringen

500.000

448.000

393.000

369.000

369.000

Decentralisatie-uitkering 3D's

3.389.000

3.208.000

3.073.000

2.986.000

2.970.000

Stelposten

-180.000

-300.000

-440.000

-620.000

-800.000

Totaal

33.480.000

34.583.000

35.383.000

35.501.000

36.232.000

ga terug