Herfstnota 2019

4.1 Autonome ontwikkelingen

Een toelichting op alle autonome ontwikkelingen per programma kunnen wij als volgt geven:

Tabel 4.1: autonome ontwikkelingen

in € (+ =baat, voordeel/- =last, nadeel) / Afwijkingen van € 20.000

2019

2020

2021

2022

2023

Regeling Participatiewet

187.000

187.000

187.000

187.000

187.000

Participatiewet, rijksbijdrage

52.559

-257.000

-257.000

-257.000

-257.000

Bijdrage werkvoorziening BREED

155.204

Regeling IOAW

50.000

Uitbesteding schuldhulpverlening

30.650

Begeleiding (en PV)

-136.447

-66.000

-66.000

-66.000

-66.000

Specialistische Begeleiding

50.523

16.000

16.000

16.000

16.000

KDV, Casem, vervoer en vaktherapie

-144.755

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

Basis en specialistische GGZ

-286.065

-161.000

-161.000

-161.000

-161.000

Transformatiefonds Jeugd

48.841

Subsidieregeling Jeugd GGZ

48.870

Blok C1 jeugd (RTA) / residentieele jeugdhulp

-53.000

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

Landelijk budget

141.361

37.000

37.000

37.000

37.000

AMK, Zorgmeldingen

-32.000

-32.000

-32.000

-32.000

-32.000

Blok C afrekeningen

-25.000

Subsidie JGZ-GGD

0

198.000

198.000

198.000

198.000

Eigen bijdrage WMO (effect introductie abb. Tarief)

-75.000

WMO woonvoorzieningen

-70.000

Begeleiding Blok A Algemene Voorziening

35.968

37.000

37.000

37.000

37.000

Dagbesteding basis (blok A)

-26.225

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

Specialistische Begeleiding

-49.711

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Begeleiding en Persoonlijke Verzorging

-56.796

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Subsidie MEE Gelderse Poort

-26.745

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

Collectief vraagafhankelijk vervoer

-29.627

Eigen bijdrage gemeente huis.houd. Zorg

67.145

Subsidie GGD

0

-96.000

-96.000

-96.000

-96.000

Huurkosten sportterreinen (ivm wetswijziging btw)

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Sport huur accommodatie

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

Aanbesteding groen

25.000

-2.000

Vervanging groen (dubbel geraamd)

44.843

Beheer civ kunstwerk

-25.000

Bijdrage ODRN Briks

-198.000

Leges omgevingsvergunningen

500.000

Structuurvisie

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Opbrengst diverse gronden

152.384

Grondverkopen voormalig Grondbedrijf

146.150

Veiligheidsregio GZ

46.500

-30.000

Leges paspoort/reisdocumenten

-52.310

Leges rijbewijzen

19.715

Leges huwelijken

43.000

Controlekosten

-30.000

Procesmatig organiseren (vrijval)

30.000

Dividenduitkeringen

-38.000

Saldo overige verschillen (< € 20.000)

-20.199

-127.000

-88.000

-88.000

-89.000

Totalen

525.833

-462.000

-391.000

-391.000

-392.000

In de volgende sectie geven wij een toelichting per programma over de afwijkingen
> € 20.000 zoals gepresenteerd in de bijlage van tabel 5.1 totaal afwijkingen per programma.

ga terug