Herfstnota 2019

4.3 Wensen in exploitatie

Niet van toepassing voor de Herfstnota.

Tabel 4.3: wensen in exploitatie

in € (+ =baat, voordeel/- =last, nadeel) / Afwijkingen van € 20.000

2019

2020

2021

2022

2023

Niet van toepassing

Totaal wensen in exploitatie

0

0

0

0

0

ga terug