Herfstnota 2019

4.1 Autonome ontwikkelingen

4.1.8 Onroerende zaakbelasting

Nadere toelichting op (bedragen > € 20.000):

Met betrekking tot dit programma zijn er geen financiële afwijkingen.